ໂຄງການ XiLearn ຢູ່ປະເທດລາວ

ເປົ້າໝາຍຂອງ XiLearn ແມ່ນການສ້າງອາຊີບໃຫ້ຊາວ​ໜຸ່ມ​ລາວ (ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງເພດ  ຫຼື ລາຍຮັບ) ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານພາສາອັງກິດທີ່ດີ.
ການຝຶກອົບຮົມປະກອບມີເຕັກນິກການຕະຫຼາດດິຈິຕອນທຸກຮູບແບບ (ການອອກແບບເວັບໄຊຕ໌, ອີຄອມເມີຊ, ການເພີມປະສິດຕິພາບຂອງເຄື່ອງຈັກຊອກຫາລະດັບສາກົນ (SEO / SEA), ການຕະຫຼາດເນື້ອຫາ, ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນໄລ ແລະ ອື່ນໆ).

ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກທີ່ປຶກສາທີ່ເລືອກໄວ້ແລ້ວ ດ້ວຍຄວາມຊໍານານສະເພາະດ້ານ.

ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າຮຽນສໍາລັບນັກສຶກສາທີ່ຍັງບໍ່ມີລາຍຮັບ, ຫຼັງຈາກໄດ້ກວດສອບເອກະສານຂອງພວກເຂົາແລ້ວ.

ເລື່ອງເລົ່າປະຫວັດໂຄງການ

ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງໂຄງການນີ້, ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ Xifab ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການສ້າງ ແລະ ຜະລິດການໂຄສະນາທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ໃຫ້ຄຳຕອບທາງດິຈິຕອນ, ພ້ອມນັ້ນຍັງເປັນທີ່ປຶກສາການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງທຸລະກິດຝຣັ່ງ ໃນການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ. ລາວໄດ້ຕັດສິນໃຈສ້າງຕັ້ງ ໂຄງການທົດລອງນີ້ໃນລາວ. ພ້ອມກັບທີມງານຄົນລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານທ້ອງຖິ່ນ.

ດິ​ຈິ​ຕອນ​ແມ່ນ​ເປັນບາດກ້າວທີ່​ມີ​ຄວາມສຳຄັນສູງສໍາ​ລັບ​​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ສໍາ​ລັບ​ການພັດທະນາທາງດ້ານສັງ​ຄົມ​ຂອງ​ໄວ​ຫນຸ່ມ ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ເຕັກ​ນິກ​ທີ່​ມີຄວາມສອດ​ຄ່ອງ​. ການຫັນປ່ຽນເປັນດິຈິຕອນແມ່ນຈຸດໃຈກາງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສຳຄັນພາຍໃນປະເທດ ທີ່ຈະຍົກລະດັບເຂົ້າສູ່ສາກົນໃນດ້ານການເຂົ້າເຖິງ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາ, ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດສຳລັບລັດວິສະຫະກິດ ແລະ ເອກະຊົນ ແລະ ສັງຄົມ. ສິ່ງທ້າທາຍນີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດທາງດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ.

ປະເທດລາວ​ເປັນ​ປະ​ເທດທີ່​ຍັງໜຸ່ມນ້ອຍ, ຕັ້ງ​ຢູ່​​ຈຸດໃຈກາງ​ເຂດ​ການ​ຄ້າ​ເສລີ RCEP. ຕໍາແໜ່ງນີ້ເປັນຂໍ້ໄດ້ປຽບສໍາລັບການພັດທະນາຂອງໄວຫນຸ່ມມືອາຊີບທີ່ມີປະສົບການໃນເຕັກນິກດິຈິຕອນ ແລະ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໄວຫນຸ່ມລາວໄປສູ່ການປະກອບອາຊີບທີ່ໂດດເດັ່ນ ແລະ ການສ້າງທຸລະກິດທີ່ມີນະວັດກໍາ.

ຖ້າເຕັກນິກການຂຽນລະຫັດ, ຂອບເຂດ ແລະ ໂປຣແກຣມຊອບແວ ແມ່ນຄືກັນໃນທົ່ວໂລກ, ຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດດິຈິຕອນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມພາກພື້ນຂອງໂລກ ແລະ ໂດຍສະເພາະໃນຕະຫຼາດອາຊີ.

ສໍາລັບຜູ້ນໍາຂອງທຸລະກິດຂະໜາດ ນ້ອຍ ຫຼື ກາງ, ການປັບຕົວນີ້ແມ່ນຂະບວນການທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍ ທີ່ມາພ້ອມກັບການລົງທຶນທີ່ສໍາຄັນ. ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຊອກຫາ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບເຕັກນິກການຕະຫຼາດດິຈິຕອນ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຕະຫຼາດໃນຂົງເຂດອາຊີ ຈະເປັນຜົນປະໂຫຍດທີ່ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ ສໍາລັບບໍລິສັດທີ່ຕ້ອງການພັດທະນາການສົ່ງອອກ.

ໂຄງການ XiLearn ຍັງສາມາດເປັນສ່ວນຫນຶ່ງໃນຍຸດທະສາດ CSR ຂອງບໍລິສັດເອີຣົບ ຫຼື ອີກທັງບໍລິສັດຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນເຂດຂອງ RCEP ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນອາຊີ.

ກ່ຽວກັບນັກຮຽນລາວ

ຊາວໜຸ່ມລາວແມ່ນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ຕັ້ງໃຈໃນວຽກງານ ແລະ ຄິດບວກຢູ່ຕະຫຼອດ. ພວກເຂົາຕື່ນເຕັ້ນກັບການເລີ້ມຕົ້ນໃຫມ່ຄັ້ງນີ້ເປັນພິເສດ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບທັກສະໃຫມ່ໆທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງໃນທົ່ວໂລກ.

ພວກເຂົາເຮັດວຽກໜັກ, ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການພັດທະນາຖານະທາງສັງຄົມຂອງເຂົາ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວຂອງເຂົາ.

ພາລະກິດຂອງເຮົາ

ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເພິ່ງພາຕົນເອງໄດ້

ສ້າງເຄືອຂ່າຍ ໂດຍນັກຮຽນທີ່ສະໝັກຢູ່ແພລັດຟອຣມ XiLearn ເຊິ່ງສາມາດແລກປ່ຽນກັບນັກຮຽນ XiLearn ຄົນອື່ນ (ໃນປະເທດຂອງເຂົາ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ) ໄດ້ຮັບການຝຶກເຕັກນິກອື່ນໆເພື່ອແກ້ໄຂກໍລະນີທຸກປະເພດ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການອອກແບບເວັບໄຊຈະສາມາດເອິ້ນຫາຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນ SEO ເພື່ອເພີ່ມປະສິດຕິພາບຂອງເວັບໄຊ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນການຕະຫຼາດເນື້ອຫາເພື່ອເສີມສ້າງເວັບໄຊ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນສື່ມວນຊົນທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂຄງການ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນອີຄອມເມີຊເພື່ອຂາຍຜະລິດຕະພັນ
ຫຼື ການບໍລິການທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊ.

ໂຄງການລະດັບສາກົນ

ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງເອີຣົບສາມາດປັບໂຕ ຫຼື ພັດທະນາຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດດິຈິຕອນຂອງເຂົາ ໃຫ້ເຂົ້າກັບຕະຫຼາດ ອາຊີ ໂດຍການປັບປຸງລາຄາຂອງພວກເຂົາ. ໂດຍການໃຊ້ບໍລິການຜູ້ຊ່ຽວຊານ Xilearn ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເຄືອຂ່າຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານດິຈີຕອນຢູ່ ອາຊີ.

ເຂົ້າຮ່ວມເຄືອຂ່າຍຂອງກຸ່ມຄົນເຮັດວຽກແບບອິດສະລະທາງດິຈິຕອນ

ກຸ່ມຄົນເຮັດວຽກອິດສະລະທາງດິຈິຕອນ, ຫຼື digital nomads ແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງການເຮັດວຽກໄລຍະໄກເພື່ອສ້າງລາຍຮັບ, ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ບ່ອນໃດຂອງໂລກ. ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວເຂົາຈະໄດ້ສອງພາສາເຊິ່ງໜື່ງໃນນັ້ນແມ່ນພາສາອັງກິດ. ມີຫຼາຍຄົນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ ການຕະຫຼາດດິຈິຕອນ (ພັດທະນາເວັບໄຊ, ການເພີ່ມປະສິດຕິພາບຢູ່ເຄື່ອງຈັກຄົ້ນຫາ, ຕັດຕໍ່ຮູບພາບ, ວິດີິໂອ, ນັກຂຽນເວັບ, ແລະ ອື່ນໆ) ປັນຍາປະດິດ, ນາຍແປພາສາ, ຜູ້ປະກອບການເວັບໄຊ ຫຼື ການສ້າງທຸລະກິດ. ພວກເຂົາສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບນັກຮຽນ XiLearn ຢ່າງໄກ້ຊິດໂດຍມອບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ເປັນທີ່ປຶກສາ ແລະ/ຫຼື ໂດຍການມອບພາລະກິດເພື່ອບັນລຸໜ້າທີຂອງພວກເຂົາ.

ໂປຣແກຣມ

ການຮຽນອອນໄລນ ຫຼື e-learning ແມ່ນນະວັດຕະກຳໃນການເຂົ້າເຖິງຄວາມຮູ້ຕ່າງໆສໍາລັບທຸກຄົນ. ເຊັ່ນດັ່ງການຄົ້ນພົບສື່ສິ່ງພິມ, ເຊິ່ງໄດ້ກາຍເປັນນະວັດຕະກຳ ການພິມປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ເປັນເສົາຫຼັກຂອງນະວັດຕະກຳທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ.

ການຕະຫຼາດດິຈີຕອນໝາຍເຖິງທຸກໆການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານການຕະຫຼາດທີ່ເລັ່ງເປົ້າໃສ່ຜູ້ບໍລິໂພກໂດຍການນຳໃຊ້ຊ່ອງທາງດິຈີຕອນຕ່າງໆ.

ຖ້າເຈົ້າຮູ້ວິທີການສ້າງເນື້ອຫາທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ມີຂ່າວສານໃຫ້ແບ່ງປັນເປັນປະຈຳຢູ່ແລ້ວ, ມັນຈະເປັນເລື່ອງງ່າຍສຳລັບເຈົ້າໃນການດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ຊົມຕົວເອງ.

ອີິກທັງຍັງຕ້ອງຮູ້ສ້າງເວັບໄຊທີໃຫ້ປະສົບການທາງດິຈິຕອນທີ່ສົມບູນແບບ (UX) ແລະ ເນື້ອຫາທີ່ໜ້າສົນໃຈ (UI), ເພື່ອທີ່ຈະມີການອ້າງອີງໃນໜ້າທຳອິດຂອງເຄື່ອງຈັກຄົ້ນຫາ, ພັດທະນາ ແອັບ, ສ້າງວິດີໂອ, ສື່ສານຢູ່ເຄືອຂ່າຍສື່ສັງຄົມອອນໄລ, ເຂົ້າໃຈເຕັກນິກການຕະຫຼາດ, ການຊຳລະ ແລະ ການຂົນສົ່ງຂອງ ອີຄອມເມີຊ.

ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຈະໄດ້ຮຽນຢູ່ໂປຣແກຣມນີ້ຂອງການຝຶກອົບຮົມການຕະຫຼາດດິຈິຕອນ.

ການຮັບນັກຮຽນ

ການຮັບນັກຮຽນຈະແບ່ງອອກເປັນ 4 ພາກ :

ການຮັບນັກຮຽນເພື່ອເຂົ້າສູ່ ແພລັດຟອມ ຂອງ XiLearn ແມ່ນຕ້ອງການ
⦿ ລະດັບການສຶກສາຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມ
⦿ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈພາສາອັງກິດດີ
⦿ ອາຍຸຕ່ຳສຸດແມ່ນ 18 ປີ
ໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂນີ້, ການຮັບເຂົ້າຮຽນບໍ່ມີການຄຳນຶງເລື່ອງເພດ. ໂຮງຮຽນເຮົາສົ່ງເສີມການສະໝັກຂອງແມ່ຍິງ.

ການຄັດເລືອກແມ່ນອີງຕາມເອກະສານ.

ຫຼັງຈາກຈົບແຕ່ລະບົດຮຽນ ນັກຮຽນຈະຕ້ອງໄດ້ຕອບແບບສອບຖາມ ແລະ ຈະມີການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງນັກຮຽນ. ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮັບກໍລະນີສຶກສາທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສຶກສາຮ່ວມກັນ ແລະ ຫຼັງຈາກຈົບການຮຽນທີ່ນັກຮຽນໄດ້ເລືອກໄວ້ແລ້ວ ນັກຮຽນຕ້ອງຜ່ານການສອບເສັງເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຈາກ XiLearn.

ເພື່ອຈັດທີມໃຫ້ດີ, ເຮົາຈະຈັດການສຳມະນາ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ:

ການສຳມະນາຄັ້ງທຳອິດຈະເລີ່ມວັນທີ 15 ມີນາ 2023 ສຳລັບຫຼັກສູດການຕະຫຼາດ, SEO, ການຕະຫຼາດເນື້ອຫາ, ສື່ສັງຄົມ ແລະ ອີຄອມເມີຊ, ວັນທີ 15 ເມສາ 2023 ສຳລັບຫຼັກສູດອອກແບບເວັບໄຊທ໌.

ພິເສດ ! ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງທຳອິດນີ້ແມ່ນຈະບໍ່ເສຍຄ່າສຳລັບຜູ້ລົງທະບຽນກ່ອນວັນທີ 15 ກຸມພາ 2023 ແລະ ການຕອບຮັບແມ່ນຈະຖືກຕອບກັບກ່ອນວັນທີ 1 ມີນາ 2023.

ແບ່ງປັນທັກສະຂອງເຈົ້າ ແລະ ກາຍເປັນທີ່ປຶກສາທາງໄລຍະໄກຢູ່ປະເທດລາວ

ເຈົ້າຈະປ່ຽນອະນາຄົດຂອງນັກຮຽນ… ແລະ ຂອງເຈົ້າ!

Play Video

ຜູ້ຊຽວຊານຢູ່ປະເທດລາວ, ຢູ່ເອີຣົບ ໄດ້ຕອບຮັບການເປັນທີ່ປຶກສາ ແລະ ອາສາສະໝັກ, ເພື່ອຊ່ວຍນັກຮຽນໃຫ້ເຂົ້າໃຈບົດຮຽນ, ເຂົ້າໃຈກໍລະນີສຶກສາຕ່າງໆ.

ມາຮ່ວມນຳພວກເຮົາເພື່ອພົບກັບປະສົບການແປກໃຫມ່!

ເພື່ອທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໂປຣແກຣມທີ່ປຶກສານີ້ໄດ້, ເຈົ້າຈະຕ້ອງ:

ມີຈິດໃຈຮັກນ້ອງໆນັກຮຽນ ແລະ ເຂົ້າກັບຄົນໄດ້ງ່າຍ

ມີເວລາວ່າງຈຳນວນ 4 ຫາ 5 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ເດືອນ

ມີປະສົບການມືອາຊີບກ່ຽວກັບການຕະຫຼາດດິຈິຕອນ

ກາຍເປັນຄູສອນຂອງ XiLearn

ສ້າງຄວາມຮູ້ໃຫ້ຊາວໜຸ່ມລາວເຂົ້າສູ່ໂລກດິຈິຕອນ

ພວກເຮົາຮັບສະໝັກຄູສອນເປັນປະຈຳເພື່ອສອນເຕັກນິກດິຈິຕອນໃໝ່ໆ. ການເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກເຮົາ, ແມ່ນການກາຍເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງເຄືອຂ່າຍສາກົນ ແລະ ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງຄວາມສຳເລັດຂອງນັກຮຽນ.

ດ້ວຍທັກສະ ແລະ ຈິດໃຈຂອງຄູສອນ, ຄູຈະມີສ່ວນຮວມກັບຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານສັງຄົມ

ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງເຮົາ

ເພື່ອມອບໂອກາດຄວາມສໍາເລັດໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ, XiLearn ມີຄູ່່ຮ່ວມງານທີ່ມອບການຊ່ວຍເຫືອ ແລະ ແບ່ງປັນຄຸນຄ່າ, ໃນການພັດທະນາໂຄງການ ແລະ/ຫຼື ທຶນ.

ຄູ່ຮ່ວມງານ, ເອເຈັນຊີ້ ການຕະຫຼາດດິຈິຕອນ, ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ກາງຈະກາຍເປັນສະມາຊິກຂອງ ສະມາຄົມ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບສິດເຂົ້າເຖິງບໍລິການຕ່າງໆຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກ Xilearn ດ້ວຍລາຄາທີ່ເໝາະສົມ.

ຄູ່ຮ່ວມງານທີມີສ່ວນພົວພັນ

ກາຍເປັນສະມາຊິກຂອງເຄືອຂ່າຍ XiLearn ເພື່ອມອບໝາຍບໍລິການຂອງເຈົ້າສູ່ເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານຊາວໜຸ່ມຈາກ XiLearn  ຢູ່ ອາຊີ

ສະໜັບສະໜູນພວກເຮົາ

ມີສ່ວນຮວມໃນການສ້າງຊິວິດທີດີຂື້ນໃຫ້ກັບນັກຮຽນຂອງເຮົາ.

ເຖິງວ່າການຮຽນອາດຈະບໍ່ເສຍຄ່າ, ນັກຮຽນຍັງຕ້ອງເຮັດວຽກໃນຊ່ວງກາງເວັນເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍໃນຊິວິດປະຈຳວັນຂອງພວກເຂົາ. ການໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນສຳລັບທີ່ພັກ ຫຼື ອາຫານຂອງພວກເຂົາຈະເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາຕັ້ງໃຈຮຽນໄດ້ດີຂື້ນອີກ. ຫຼື ບໍລິຈາກຄອມພິວເຕີ້ໃຫ້ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ເພາະວ່າລາຄາແມ່ນແພງ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ເງິນເດືອນ 3 ຫາ 4 ເດືອນເພື່ອຊື້ໜື່ງເຄື່ອງ.

0 $

ຂ້ອຍໃຫ້ອາຫານໜຶ່ງຄາບຕໍ່ມື້ໃຫ້ນັກຮຽນເປັນເວລາ 1 ເດືອນ

0 $

ຂ້ອຍໃຫ້ທີ່ພັກນັກຮຽນເປັນເວລາ 1 ເດືອນ

0 $

ຂ້ອຍມອບຄອມພິວເຕີນັກຮຽນ

0 $

ຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານຕ້ອງການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ນັກຮຽນຂອງພວກເຮົາ

ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງເຈົ້າ, ນັກສຶກສາຂອງເຮົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຄຸນ ຄ່າເພື່ອສ້າງສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ.

ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະເກັບຂໍ້ມູນຂອງເຮົາບໍ? ດາວໂຫຼດໃບປິວຂອງພວກຮົາ.