ຟອມສະໝັກຮຽນກັບ XiLearn

ເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະນາຄັ້ງທຳອິດໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ !

ລົງທະບຽນເລີຍກ່ອນວັນທີ 2 ກຸມພາ 2023 ເພື່ອຮັບສິດການຮຽນແບບບໍ່ເສຍຄ່າຂອງຫຼັກສູດການຕະຫຼາດດິຈິຕອນທາງອອນໄລເຊິ່ງເປັນພາສາລາວ ແລະ ສອນໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານມາຈາກປະເທດຝຣັ່ງໂດຍກົງ.

ເຈົ້າຕ້ອງການຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂປຣແກຣມ ຫຼື ບໍ? ກົດເຂົ້າເບິ່ງທາງລຸ່ມນີ້ເລີຍ