ຊື່​ຜູ້​ໃຊ້ / ຊື່​ຜູ້​ໃຊ້​ທີ່​ບຸກ​ຄົນ​ໃດ​ໜືງ​ໄດ້​ຖືກ​ລະ​ບຸ​ໂດຍ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ໃນ​ລະ​ບົບ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ຫຼື​ເຄືອ​ຂ່າຍ​.

The username /user name by which a person is normally identified to a computer system or network.

« Back to Glossary Index