ອຸປະສັກທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ “Like” ຫນ້າເພຈຂອງຍີ່ຫໍ້ກ່ອນທີ່ພວກເຂົາຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງເນື້ອຫາບາງຢ່າງຈາກຍີ່ຫໍ້ນັ້ນໃນ Facebook.

a barrier requiring a user to “Like” a brand’s page before they can access certain content from that brand on Facebook.

« Back to Glossary Index