ຄໍາທີ່ໃຊ້ໃນການຄົ້ນຫາ.

a word used in a performing a search.

« Back to Glossary Index