ໂຊຊຽວ ມິເດຍ

ກ່ຽວກັບຫຼັກສູດ

ອາທິດ
0
ບົດສອບເສັງ
0
ກໍ​ລະ​ນີ​ສຶກ​ສາ
0

ໂປຣແກມ

Module 1

ພາກສະເໜີ

ຄຳນິຍາມ

ບົດບາດຂອງເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນໄລນ໌

ພາບລວມຂອງເຄືອຂ່າຍຂອງສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌

→ Facebook

→ Instagram

→ Twitter

→ TikTok

→ Snapchat

→ LinkedIn

ໜ້າວຽກ Social media

→ Community manager

ຜູ້ຈັດການ Social media

ຜູ້ຊ່ຽວຊານສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌​

ຜູ້ຈັດການ Traffic

ການຈັດຕັ້ງຍຸດທະສາດຂອງສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌

ຈຸດປະສົງ

ກຳນົດຈຸດປະສົງຂອງເຈົ້າ

ຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງເຈົ້າ

ສ້າງ persona ຂອງເຮົາ

ຊອກຫາຂໍ້ມູນ

ວິເຄາະຂໍ້ມູນທີໄດ້ເກັບກຳ

ສ້າງຮູບຮ່າງ persona ຂອງເຈົ້າ

ປຽນແປງ persona ຂອງເຈົ້າ

ສ້າງບົດການຂຽນຂອງເຈົ້າ ແລະ ຕົວຢ່າງ

5 ເສົາຫລັກຂອງການຕະຫຼາດ social media

ອານີເມຊັ້ນ Fan’s pages

ການສ້າງບັນຊີ LinkedIn, ສ້າງໂປຣຟາຍໃຫ້ສົມບູນແບບພ້ອມດ້ວຍສູດຕ່າງໆ

ການສ້າງບັນຊີສວນຕົວໃນ Instagram ແລະ ການສ້າງໂປຣຟາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ

ການສ້າງ e-shop ຢູ່ Instagram

ການສ້າງບັນຊີ Facebook

ການສ້າງບັນຊີ TikTok

ການກຽມເນື້ອຫາຂອງເຈົ້າ

ເຮັດໃຫ້ເນື້ອຫາຂອງເຈົ້າມີການດືງດູດ

ການສ້າງຮູບພາບທີ່ໜ້າສົນໃຈ

ຂຽນເນື້ອຫາທີສັ້ນ

ການສ້າງໂພດສໃນ LinkedIn

ການສ້າງໂພດສໃນ Facebook

​​​Feed ໃນ Instagram

ແທັດສແທັກ

ການສ້າງຄອນເທັນໃນ TikTok

ຮູບແບບ ຫຼື Formats

ຄອມເມັນທາງລົບ

ເຄື່ອງມືທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້: Canva

ການຂຽນໂປຣແກມເນື້ອຫາຂອງເຈົ້າ

ບົດສະຫຼຸບ

ການຕະຫຼາດ influence

ໃຊ້ຍຸດທະສາດສ້າງ influence

ຈຸດປະສົງ

ການເລືອກ influencers

ຮູບແບບຂອງ influencers

ການກຳນົດເງື່ອນໄຂຂອງການຮວມມື

ເນື້ອຫາກັບ influencers

ເຄື່ອງມືຂອງຜູ້ຈັດການເຄືອຂ່າຍສື່ສັງຄົມອອນໄລນ

ແນວທາງຂອງການຂຽນ

ການສ້າງແຜນໂຄສະນາ

ການສ້າງຮູບພາບ

ການສາທິດການນຳໃຊ້

ການສ້າງແຜນໂຄສະນາລ່ວງໜ້າ

ການສາທິດການນຳໃຊ້

ການດຳເນີນການແຄມເປນ

ແອັດ

ການຕິດຕາມ KPI’s

ຊື່ສຽງທາງອອນໄລນ

→ KPI’S

ຕົວຢ່າງ ໃນສະຕິຖິ

ອາຈານ

Marie LEKHCHINE

“ຂ້ອຍໄດ້ຕັດສິນໃຈແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ຂອງຂ້ອຍໃຫ້ກັບນັກສິຶກສາໃນລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ, ເພາະວ່າຂ້ອຍມັກເຫັນນັກຮຽນພັດທະນາຄວາມຄິດທີ່ສ້າງສັນ ແລະ ມີຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານເຄື່ອງມືການອອກແບບໂຊເຊວມິເດຍ. ຂ້ອຍຕັ້ງໃຈວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນຂອງຂ້ອຍບັນລຸເປົ້າຫມາຍດ້ານສາຍອາຊິບຂອງພວກເຂົາ ໂດຍການມອບທັກສະ ແລະ ຄວາມຫມັ້ນໃຈທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ການປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນສາຂາທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນນີ້.”

ຈຸດປະສົງ

ບົດນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຝຶກຝົນນັກຮຽນໃນການຈັດການກັບໂຊຊຽວມິເດຍ, ການສ້າງເນື້ອຫາທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການໃຊ້ຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດທີ່ປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບແພັດຟອມໂຊຊຽວ,ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມສຳລັບອາຊິບທີປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນດ້ານການຕະຫຼາດດິຈິຕອນ.

ລາຄາ

ຫຼັກສູດທັງໝົດນິ້ແມ່ນຟຣີສຳລັບການລົງທະບຽນຈົນເຖິງວັນທີ 15 ກັນຍາ 2023