ການຕະຫຼາດເນື້ອຫາ ແລະ ແບຣນ

ກ່ຽວກັບຫຼັກສູດ

ອາທິດ
0
ບົດສອບເສັງ
0
ກໍ​ລະ​ນີ​ສຶກ​ສາ
0

ໂປຣແກມ

Module 1

ຄຳນຳ

ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການຕະຫຼາດດີຈີຕອລ ແລະ ຄຳນິຍາມຂອງມັນ

ເຄື່ງມືຕ່າງໆຂອງການຕະຫຼາດດີຈີຕອລ

ການຕະຫຼາດດີຈີຕອລແມ່ນມີຢູ່ທຸກບ່ອນ

ການຕະຫຼາດເນື້ອຫາ

ຄຳນິຍາມ,ຈຸດປະສົງ ແລະ ວົງຈອນລວມ

ຊ່ອງທາງການເຜີຍແຜ່: ບລັອກ,ໂຊຊຽວ,ມິເດຍ ອີເມວ,ເຄັດລັບ,ຕົວຢ່າງ ແລະ KPIs

ຫຼັກການ ແລະ ແຜນການຂອງການຂຽນ

ເນື້ອຫາເປັນລາຊາ-ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເນື້ອຫາ ແລະ SEO

ເປົ້າໝາຍ ແລະ Personas: ຄຳນິຍາມ,ສວນປະກອບຫຼັກ ແລະ ຕົວຢ່າງ

ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນຂອງແບຣນ marketing

ຄຳນິຍາມຂອງແບຣນ ຫຼື ແບຣນ marketing

ວິທີສ້າງພາບຫຼັກຂອງແບຣນ

ຈຸດພິເສດຂອງພາບ: ການສ້າງ,ການປຽນແປງ

ການເລົ່າປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ຫຼື ສີລະປະການເລົ່າເລື່ອງ

ໄປຕໍ່ອີກທີ

ແນວໂນ້ມ :

  • ປັນຍາປະດິດ
  • ການຕະຫຼາດອີນຟລູເອັນ
  • ເນື້ອຫາແບບໃໝ່
  • ເນື້ອຫາສຽງ
  • UGC:  ເນື້ອຫາທີຜູ້ໃຊ້ສ້າງຂື້ນ

ເຄື່ອງມື :

  • ຊອບແວ
  • ຫາດແວ

ອາຈານ

Didier NGUYEN

“ຂ້ອຍຫຼົງໄຫຼໃນການຂຽນ, ການສ້າງເນື້ອຫາທີເປັນພາບ ແລະການສື່ສານ. ເປົ້າຫມາຍຂອງຂ້ອຍແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຂົ້າໃຈເຕັກນິກຕ່າງໆໃນການສ້າງເນື້ອຫາທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປະຕິບັດໃຊ້ກົນລະຍຸດເນື້ອຫາທີ່ມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອນຳໄປໃຊ້ກັບທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ. ຂ້ອຍມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະຂອງຂ້ອຍໃຫ້ເຈົ້າ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າບັນລຸເປົ້າໝາຍທາງດ້ານການຕະຫຼາດເນື້ອຫາຂອງເຈົ້າ.”

ຈຸດປະສົງ

ບົດນີ້ສໍາລັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນເນື້ອຫາຂອງແບຣນ ແລະ ການສ້າງນິ້ແມ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າພັດທະນາທັກສະທີ່ຈໍາເປັນໃນການສ້າງເນື້ອຫາທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ເຊີ່ງໄດ້ເນັ້ນໃສ່ແບຣນ ແລະ ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈກຸ່ມເປົ້າຫມາຍຂອງເຈົ້າ.

ລາຄາ

ຫຼັກສູດທັງໝົດນິ້ແມ່ນຟຣີສຳລັບການລົງທະບຽນຈົນເຖິງວັນທີ 15 ກັນຍາ 2023