ອີຄອມເມີຊ

ກ່ຽວກັບຫຼັກສູດ

ອາທິດ
0
ບົດສອບເສັງ
0
ກໍ​ລະ​ນີ​ສຶກ​ສາ
0

ໂປຣແກມ

Module 1

ບົດນຳ E-Commerce

ໂປຣແກຣມຫຼັກສູດ

ເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ

ແຜນທີ່ນຳທາງ

ກະແຈສູ່ຄວາມສໍາເລັດ

ຈັດການກິດຈະກຳຂອງເຈົ້າ

  • Google Tools : Gmail
  • Google Tools : Drive
  • Google Tools : Meet
  • Google Tools : Calendrier
  • Notion

ພື້ນຖານ

ດ້ານກົດໝາຍ

ຮູບແບບຮ້ານຄ້າ e-commerce ຕ່າງໆ

ວິໄຊທັດ ຄຸນຄ່າ ແລະ ພາລະກິດຂອງເຈົ້າ

ການກຳນົດເປົ້າປາຍຂອງເຈົ້າ

ການກຳນົດ Persona ຂອງເຈົ້າ

 ເຄື່ອງມືສຳລັບການຄົ້ນຫາ

ຄີເວີດ ແພລນເນີ

ເຄດສສືກສາ

ຮູບພາບແບຣນ

ເອກະລັກຂອງແບຣນ

ກວດສອບ ແລະ ປົກປ້ອງແບຣນຂອງເຈົ້າ

ສິລະປະຂອງການເລົ່າເລື່ອງ

Module 2

Dropshipping

ຮູບແບບທຸລະກິດ

ງົບປະມານ

ຮ້ານຄ້າ Niche

ຍ້ອນຫຍັງ ແລະ ຈະສ້າງຮ້ານ niche ແນວໃດ

ຈະຊອກຫາໂອກາດໄດ້ແນວໃດ?

  •  

ຜະລິດຕະພັນທີຈະໄດ້ຮັບຜົນ

ຈະຊອກຫາຜະລິດຕະພັນຂອງເຈົ້າທີຈະໄດ້ຮັບຜົນໄດ້ແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືຊອກຫາທີເຈົ້່າສາມາດໃຊ້

Aliexpress

ຄູ່ມື complete Aliexpress guide

FAQ

ຈະຄຳນວນ margin ຂອງເຈົ້າແນວໃດ?

CPC ໃດທີສຳຄັນຕໍ່ຜະລິດຕະພັນ?

ຈໍານວນການຊອກຫາຜະລິດຕະພັນຂອງຂ້ອຍຂັ້ນຕໍາແມ່ນເທົ່າໃດ?

ຂ້ອຍສາມາດຂາຍຜະລິດຕະພັນ ” high ticket ” ໄດ້ບໍ?

ເຈົ້າຈະແນ່ໃຈໄດ້ແນວໃດວ່າຜະລິດຕະພັນຂອງເຈົ້າຈະໄດຮັບຜົນ?

ອອກແບບ UX/UI

ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈເຖີງການອອກແບບ UX/UI

ວິທີການໃຊ້ Canva

ວິທີການໃຊ້ Photoshop

ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນ Shopify

ການສ້າງບັນຊີ Shopify ຂອງເຈົ້າ

ການຂຽນໃບບິນ, ການຊຳລະເງີນ ແລະ checkout

ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການຈັດສົ່ງ

ແອັບ ແລະ ຊ່ອງທາງການຂາຍ

ຜະລິດຕະພັນ ແລະ collections

Shopify – ການປັບປຽນໃນແບບຂອງຕົວເອ

ສ້າງໜ້າຕອນຮັບ,ເພຈ ແລະ ບລັອກຂອງເຈົ້າ

ສ້າງໜ້າສີນຄ້າຂອງເຈົ້າ

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບປລັກອີນຂອງເຈົ້າ

Module 3

Cookies ແລະ ລະຫັດ tracking

ໂຊຊຽວມິເດຍ

ການສ້າງເພຈ Facebook ຂອງເຈົ້າ

ການສ້າງບັນຊີ Instagram ຂອງເຈົ້າ

ການສ້າງບັນຊີ TikTok ຂອງເຈົ້າ

ການສ້າງບັນຊີ Pinterest ຂອງເຈົ້າ

Facebook ແອັດ

ຍຸດທະສາດ influencer

ການຂຽນ copywriting

ສ້າງຜົນຕໍ່ກັບຜົນຮັບດ້ວຍການຂຽນ copywriting ແລະ ການເລົ່າເລື່ອງລາວ

Module 4

ການສ້າງແບຣນ

ເຄັດລັບໃນການພັດທະນາຍຸດທະສາດແບຣນແມ່ນຫຍັງ?

ການພັດທະນາຈາກ Dropshipping

ຊ່ອງທາງການພັດທະນາຍຸດທະສາດຂອງເຈົ້າ

ສ້າງຍອດຂາຍທີຫຼາຍຂື້ນໃນຕະຫຼາດ

ອາຈານ

Bastien PIALLIER

“ໃນຖານະທີ່ເປັນອາຈານສອນ e-commerce, ຂ້ອຍຊ່ວຍໃຫ້ startups, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ທຸລະກິດຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານອອນໄລນ໌ຜ່ານຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດຂັ້ນສູງ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານອອນໄລນ໌. ເປົ້າຫມາຍຂອງຂ້ອຍແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນໂລກຂອງການຕະຫຼາດດິຈິຕອນ ໂດຍການມອບທັກສະ ແລະ ຄວາມຫມັ້ນໃຈທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ການບັນລຸເປົ້າຫມາຍຂອງເຈົ້າ.”

ຈຸດປະສົງ

ຮຽນຮູ້ວິທີປະສົບຄວາມສໍາເລັດ e-commerce ດ້ວຍຫຼັກສູດຂອງເຮົາ ເຊີ່ງກວມເອົາທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຕັ້ງແຕ່ແງ່ມຸ່ມທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການກຳນົດເປົ້າໝາຍຂອງພາບຫຼັກແບຣນ, dropshipping, niche stores, winning products, ການອອກແບບ UX/UI, Shopify, ໂຊເຊວມິເດຍ, copywriting, ການສ້າງແບຣນ ແລະອື່ນໆ.

ລາຄາ

ຫຼັກສູດທັງໝົດນິ້ແມ່ນຟຣີສຳລັບການລົງທະບຽນຈົນເຖິງວັນທີ 15 ກັນຍາ 2023